երկրպագութիւն

երկրպագութիւն

Dasnabedian 1995: 432

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 16,9
adoration

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԵՐԿՐՊԱԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0703 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. προσκύνησις, προσκύνημα adoratio, veneratio Պագանելն զերկիր. ծնրադրութիւն. պաշտօն. մեծարանք աստուծոյ, եւ աստուածայնոց. *Ի հրեշտակաց երկրպագութիւն առնու. Շար.: *Ի վայր խոնարհեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՐՏԻՄ — (տիս, տի, տիմք, տիք, տին, տէի, տէիր, տէր, տէաք, տէիք, տեցայց, տիցիմ, տիցիս, տիցի, տիցին, տող, տեցեալ, տել, տելոյ, տելով.) NBH 2 0643 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 13c, 14c Բայ հասարակ պակասաւոր. որպէս ներգ. վարի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0333 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. Օրհնութիւն եւ փառաբանութիւն Աստուծոյ. *Երկրպագութիւն ճշմարիտ՝ աստուածօրհնութիւն (կամ թեան). Անյաղթ բարձր.: *Եւ այսր ասծօրհնութեանց եւ շնորհաց ամենայն կատարման՝ փառս տան. Մաշտ. սքեմ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0356 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. ἅξιος dignus Արժանի. որպէս անձն՝ անարատ վարուք, որ ունի արժանիս առաւել վարձուց, պատուոյ, կամ պատժոյ. եւ իր՝ որում անկ է եւ դիպող գովեստ կամ պարսաւ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՄԱՑՈՒՄՆ — (ցման.) NBH 1 0369 Chronological Sequence: 6c Տե՛ս ԶԱՐՄԱՑՈՒՄՆ. արմննալը, արմանք *Զʼի վերայ նոցա արմացմունս արգելուլ՝ փոքր ահա համարելով: Երկրպագութիւն ոչինչ այլ է, այլ՝ է արմացման հարազատի, եւ սիրոյ նշանակ ճշմարտի. Փիլ. լին. ՟Դ 47. 130 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿԻՐՊԱԳԱՆԵՄ — (պագի, պա՛գ.) NBH 1 0693 Chronological Sequence: Early classical ն. ԵՐԿԻՐ ՊԱԳԱՆԵՄ, ԵՐԿԻՐՊԱԳԱՆԵՄ. προσκυνέω adoro որ եւ ՊԱԳԱՆԵԼ ԵՐԿԻՐ. եւ բարդութեամբ ԵՐԿՐՊԱԳԵԼ. Համբուրել զերկիր, ծունր կրկնել, խոնարհիլ ցգետին կամ միջով չափ. որ տիրապէս աստուծոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿՐԱՄԵՐՁ — ( ) NBH 1 0701 Chronological Sequence: 10c, 14c ա. Մերձեալ հպեալ կցեալ յերկիր, այսինքն ի գետին. երկրամած. *Երկրամերձ դիմօք ոք առաջի աստուծոյ անկանի. Խոսր.: *Երկրպագութիւն երկրամերձ դիմօք. Վրդն. լուս.: եւ Նչ. խնդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿՐՊԱԳՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0703 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. προσκυνητής adorator Որ երկիր պագանէ, երկրպագօղ. պաշտօղ. երկրպագութիւն ընօղ. ... *Ճշմարիտքն երկրպագուք. Յհ. ՟Դ. 25: *Երկրպագուքն են առաւելեալք քան զանբան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾՆՐԱԴՐԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 1023 Chronological Sequence: 10c ա. Որ ինչ լինի ծնրադրութեամբ. *Ծնրադրական երկրպագութեամբ, կամ երկրպագութիւն. Նար. ՟Հ՟Ը. ՟Ղ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾՆՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1023 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 12c, 13c գ. γονυκλησία genuflexio. Ծունր դնելն, կրկնելն. երկրպագութիւն. ... *Ծնրադրութիւն արարչին. Նար. ՟Կ՟Զ: *Ծունկքն խստացեալ էին ʼի ստէպ ծնրադրութենէն. Սարգ. յկ. ՟Ժ՟Ա: *Գետնամածեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾՈՒՆՐ — ( ) NBH 1 1027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 14c Նոյն ընդ վ. (=ԾՈՒՆԳՆ): Ուստի ԾՈՒՆՐ ԿՐԿՆԵԼ, կամ ԴՆԵԼ, կամ Ի ԾՈՒՆՐ ԻՋԱՆԵԼ եւայլն, է Կրկնել զծունգս, ʼի գուճս անկանիլ, խոնրհիլ ʼի վերայ ծնկաց, եւ երկիր պագանել. κάμπτω τὰ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.